Tuesday, February 24, 2009

Razocarenje novog clana Iz mog ugla

Objavljeno u jednoj od rijetkih novina koja je jos voljna pisati o cirkusu, Asu:A onda se mladi istrazivac wannabe razocar'o:

"Na Google Oceanu nije pronađena AtlantidaSve nade da je na Googlu pronađena Atlantida su raspršene. Silueta neobične mreže koja je uočena na dnu Atlanskog okeana 600 milja zapadno od kanarskih ostrva su ustvari sonari brodova kojima se istražuje morsko dno."

http://www.sarajevo-x.com/clanak/090221035

Tuesday, February 17, 2009

Toliko o silnom interesu za "predavanje"

"Predsjednik UO Zajednice je obavijestio prisutne o pripremama za predavanje „Bosanka dolina piramida” Semira Osmanagića, te da je Semir odgovorio da je počašćen dolaskom u Banjaluku i da smo mi tim povodom uputili molbi KC Banski dvor za korištenjem sale, koji nam je izišao u susret. Sam naziv prezentacija projekta malo odudara od naše najave predavanja, tako da smo mi tim povodim obavili razgovor sa Semirom o promjeni naziva. Dodao je da je bilo skepticizma na Savjetu Zajednice o zainteresovanosti naših sugrađana za taj fenomen, ali da još uvijek imamo vremena da zatražimo zamjenu dvorana za manju i potom ja zamolio Dragomira Mijića predsjednika NVO „NOA” da uzme riječ kao suorganizator predavanja.

Dragomir Mijić je kazao da društvo „NOA” egzistira u Banjaluci već dvije godine, a kao rezultat odnosa ove sredine prema životinjama, te da je akcija spašavanja oboljelog medvjeda i transporta u Francusku doprinijela prepoznatljivosti društva „NOA”, te da su poslije te akcije ušli u jedan mnogo teži i zahtijevniji poduhvat oko spašavanje ergele na Vučijaku, zatim da mnogo sarađuju sa carinom oko uvoza, izvoza i šverca životinja i da su njihove akcije uglavnom finasirela iz sopstvenih izvora i kroz saradnju sa drugim sličnim organizacijama i poslije kraćeg predstavljanja je dodao da će društvo „NOA” vrlo rado učestvovati u radu Zajednice te da će biti uvijek na raspolaganju, te da nevidi potrebu za mijenjanjem dvorane za manji prostor, a vezano za predavanja Semira Osmanagića „Bosanka dolina piramida” jer će o koncertna dvorana biti premalena da primi sve zainteresovane sugrađane, a sama press konferencija bi trebala biti dogovorene za sam dan organizovanja predavanja u 13h.

Poslije kraće rasprave je zaključeno:

da nema mjesta skepticizmu i da je velika vjerovatnoća da će se sala popuniti;
da se insistira zamijeni naziv prezentacija projekta u naziv predavanje;
da se intenzivno radi na pripremi predavanja."

http://www.zugbl.com/wp-content/uploads/2009/02/zapisnik-66.doc

Gospodin Mijic ce, vjerujem, volontere iz svog udruzenja dovesti da popune prazna mjesta. :D

Monday, February 16, 2009

Thursday, February 5, 2009

Wednesday, February 4, 2009

Odgovor

Odgovor Doliću na njegovo poslanicko pitanje je usvojen na nivou Vijeća ministara. Na inicijativu Ministarstva civilnih poslova, obiman elaborat su uradili Zemaljski muzej, ANUBiH, Zavod za zaštitu spomenika kulture i još neke referentne ustanove.

Odgovor je u domenu najstrašnijih noćnih mora svih piramidiota i amatera-istraživača. Nadam se da će dokument u dogledno vrijeme biti dostupan javnosti.

Vrijeme je da se piramidiotizam izbaci iz javnih institucija, kao i njihovih budžeta.