Tuesday, September 18, 2007

Lijeni foteljasi! :D

Opet nista ne rade! :D

Na nekoliko lokacija na teritoriji općine Visoko ovih dana vrše se arheološka istraživanja. Posebno radije činjenica da su počeli i dugo iščekivani radovi na lokalitetu starog grada Visok.Informaciju više potražili smo u Zavičajnim muzeju Visoko.

”Veliki broj ljudi bio je uključen u napore i pripreme da se u Visokom istovremeno vrše radovi na nekoliko nacionalnih spomenika. Moja malenkost, moji saradnici te ljudi iz općinskih službi znaju koliko je truda trebalo uložiti da dođe do ovoga. No treba odmah naglasiti da se ovih dana istovremeno radi na lokalitetima nekoliko nacionalnih spomenika u Visokom.

Prvo, više od godinu dana traje potpuna rekonstrukcija Tabhanske džamije, mokri čvor je urađen, radi se na gradnji šadrvana. Vjerujem, kad se pomoćni objekti oblože kamenom i kada se uredi kaldrma,da će to biti prelijep objekat.

Drugo, iako je tu Zavičajni muzej Visoko malo uključen, jeste izmještanje puta na lokalitetu Mila. U nadležnim općinskim službama saznali smo da je došlo do velikog napretka kada je u pitanju izuzimanje parcela i obeštećenje vlasnika. U prvi mah će proći trasa puta od 3 m, ali taj put će se kasnije i proširiti s obzirom da je izuzet široki pojas. Nadamo se da će ovaj spomenik biti konačno zaštićen.

Treće, projekat istraživanja u Okolišću realizira se već šestu godinu. Ove godine radi stručnjaci Zemaljskog muzeja iz Sarajeva sa predstavnicima Njemačkog arheološkog instituta. Zavičajni muzej nije uključen u ovaj projekat jer nema dovoljno kadra. Četvrto, najaktuelnije svakako, jeste početak kampanje istraživanja srednjovjekovnog grada Visoki. Javnost je o ovom projektu već upoznata jer je sve od početka bilo transparentno.

50 000 KM odobrilo je Ministarstvo kulture FBiH za probne radove, za izradu elaborata, 200 000 KM izdvojilo je Ministarstvo za prostorno uređenje koje je i nadležno za brigu o nacionalnim spomenicima. Biće raspisan i tender na koji će se moći javiti svi oni koji ispunjavaju uslove. Prije desetak dana radovi na lokalitetu grada Visoki intenzivirani su.

Na čelu istraživačkog tima kojeg sačinjavaju predstavnici Zavoda za očuvanje nacionalnih spomenika, stručnjaci Zemaljskog muzeja iz Sarajeva te predstavnici Zavičajnog muzeja iz Visokog je mr. Lidija Pekeža. U subotu je bilo čišćenje lokaliteta te nabavka materijala. Jutro je tim stručnjaka i radnika koji broji 15 članova u 7. 30 h izašao na teren. Time je oficijelno i počelo istraživanje na lokalitetu starog grada Visoki. Ovo istraživanje će trajati relativno kratko i to 12 – 15 dana, a onda će se pristupiti izradi elaborata, dakle kabinetskom radu, analiziranju onoga što je sondažnim iskopavanjima 1976. godine pronađeno, onoga što je slučajno pronađeno tokom postavljanja zvijezde, onoga što je slučajno pronađeno tokom rata…Na osnovu ovoga biće izrađen elaborat ili projekat na osnovu kojeg će se pristupiti daljim istraživačkim radovima.

Ja sam zaista sretan jer su počeli radovi, ja želim da Visoko dobije jedan Vranduk, tvrđavu kakvu ima Doboj, želim da Visoko dobije svoj stari grad Visoki. Ne znam koliko će to trajati i koliko će koštati, ali ako se bude razvijalo onako kako su neki ljudi kazali ovo će biti veliki projekat i sigurno ćemo do godine tražiti sredstva i od kantonalnih organa i od drugih institucija koje će nam pomoći da se ovaj značajni arheološki, nikad sistemski istraženi, a od krucijalnog je značaja za historiju BiH, lokalitet istraži jer ne treba zaboraviti da je grad Visoko stariji od Bobovca”, kazao je za Radio Visoko prof. Senad Hodović, direktor Zavičajnog muzeja Visoko.

http://www.rtv-visoko.ba/news.php?readmore=532

No comments: