Sunday, July 13, 2008

Na Kicelju pronađene peći iz osmog ili devetog vijeka

Na arheološkom nalazištu na brdu Kicelj prije dva dana pronađeni su ostaci dvije peći za obradu željeza. Preme riječima profesorice Zilke Kujundžić Vejzagić, radi se o vrlo značajnom otkriću s obzirom da se kod nas vrlo malo zna o Slavenima koji su nekada ovdje živjeli, te načinu njihovog života.

Dvije peći, jedna veća i druga kao pomoćna peć za obradu željeza, vjerovatno su pripadale jednom domaćinstvu koja su kod Slavena uglavnom uređivana na način da su pored stambenih imali objekte za rad, a često su to bile kovačnice.


Na ostacima peći se vidi da su dugi niz godina bili izloženi jako visokim temperaturama, oko 1000 stepeni C, koliko je potrebno za obradu željeza. Pored peći pronađena su i dva željezna predmeta, ognjilo i igla, u pećima željezna zgura, kao i krečnjak koji se koristio za obradu željeza. Peći potiču iz 8 ili 9 vijeka, smatra profesorica Zilka Kujundžić Vejzagić. Do nastavka arheoloških istraživanja peći će biti ponovo pokrivene zemljom radi konzervacije.


No comments: