Monday, June 15, 2009

Blagaj: Spektakularno otkriće prethistorijskog naselja

Arheološki tim profesora Envera Imamovića, nakon utvrđenih brojnih arheoloških nalaza na lokalitetu prirodno-graditeljske cjeline Vrelo Bune-Blagajska tekija, otkrio je ljudsko stanište staro više od 4.000 godina!

O kakvom je spektakularnom otkriću riječ, govori činjenica da je tim profesora Imamovića prvi koji je dosad istražio ovaj lokalitet.

- Naše pretpostavke da je i ova pećina, kao i zelena, koja je udaljena stotinjak metara odavde, bila naseljavana hiljadama godina ranije, potvrdilo je nekoliko mjesta gdje smo kopali sonde. U jednom dijelu pećine nalazi se velika galerija duga deset, a široka šest metara, koja je bila predviđena kao grobnica. Tu smo naišli i na ostatke ljudskog skeleta, brojne ostatke keramičkih ulomaka od zemljanih posuda, kao i metala. Pretpostavljamo da se radi o oklopu ratnika ili dijela posude. Kosti skeleta bile su izmiješane s mineralom žute boje. Iz prakse znamo da su prethistorijski ili pećinski ljudi nakon određenog vremena pokojnike ponovo iskopavali, a onda ih bojili najčešće crvenom ili žutom bojom - ispričao nam je profesor Imamović.

U drugom dijelu pećine pronađeni su ulomci prethistorijske keramike, nekoliko posuda različitih dimenzija, koje potječu iz 2000. godine stare ere. Profesor je pojasnio da se radi o vremenu prije izmaka kamenog doba. Također, arheološka ekipa pronašla je i vrhove strijela četverobridnog oblika i vrhove koplja iz kasnijeg vremena.

- To sve pokazuje da je pećina bila naseljavana u kontinuitetu, nekoliko hiljada godina, i da je služila kao stanište, jer smo u njoj otkopali ognjište, oko kojeg su se okupljali pećinski ljudi od prethistorije, preko antike, do srednjeg vijeka - dodao je profesor Imamović.

On je naglasio da će svi navedeni rezultati do kojih je došao biti objavljeni u odgovarajućoj naučnoj zbirci.

Žrtvenik iz prethistorije

Profesor Imamović je u ovoj pećini također pronašao i kamenu strukturu zida pet metara dužine i metar i po visine, bez vezivnog materijala, što, kako je rekao, nedvojbeno potvrđuje prisustvo čovjeka na ovoj ekstremnoj visini.

- Ova pećina je, i prije nego što smo u nju ušli, skretala pažnju, jer se na njenom početku nalazi kameni stub oblika konusa u visini od dva i po metra. Pretpostavljamo da se radi o žrtveniku iz prethistorije - rekao je profesor.

http://www.dnevniavaz.ba/dogadjaji/mozaik/blagaj-spektakularno-otkrice-prethistorijskog-naselja

1 comment:

Anonymous said...

Dok pravi arheolozi rade, Guru hladi m*da u Bolu sa "Lazima do Istine". Stavili su nekakve slike iz 2006 (copy-paste) kako bi se stvorio dojam piramidiotima da i oni nesto rade, a oni picigin u plicaku verifikuju.:)