Saturday, August 18, 2007

U Pećanima kod Klašnica pronađeni značajni arheološki nalazi

U Pećanima kod Klašnica pronađeni značajni arheološki nalazi

U Klašnicama kod Banje Luke, na lokalitetu Pećine, arheolozi su nedavno pronašli predmete koji potiču iz razdoblja srednjeg paleolita, odnosno perioda 150-200 hiljada godina prije nove ere.

- Na površini zemlje i kopajući do 40 centimetara u dubinu, pronašli smo između 2.500 i 3.000 komada kremena, od kojih je nekoliko stotina lijepo obrađeno, a potiču iz perioda gornje paleolitske kulture, odnosno 35-40 hiljada godina prije nove ere, na osnovu čega možemo da pratimo prelaz kulture življenja kroz vremenska razdoblja - rekao je profesor sa Kembriž univerziteta Preston Mirakle.

On je dodao da dublje ispod površine očekuju da će pronaći više predmeta iz perioda 200 hiljada godina prije nove ere.
- U toku je obrada materijala pronađenih na lokalitetu Pećine. Analiziraćemo uzorke fragmenata, sastojke tla, uključićemo još neke stručnjake da pogledaju te alatke, da se utvrdi njihovo porijeklo - rekao je Mirakle.

Pretpostavlja se da su na ovom lokalitetu, u pećini, živjeli ljudi davno, pa je i područje dobilo ime Pećine. Arheolozima su poznate te pretpostavke, ali naučnog utemeljenja, prema njihovim riječima, još nema.
Isti lokalitet istraživan je i prije 30 godina, prema Prestonovim riječima, ali o tome nemamo nikakve dokumentacije.

- Imamo predmete koje ne možemo složiti u nekakvu sliku - istakao je Mirakle.

Arheolog kustos iz Muzeja Republike Srpske Ivana Panžić istakla je da se ti davno pronađeni predmeti nalaze u sklopu stalne postavke u muzeju.

- Arheološka iskopavanja vršena su 1979. godine i 1983. godine, a radio je arheolog Boris Graljuk, koji je tada ocijenio da lokalitet Pećine spada u red najznačajnijih paleolitskih nalazišta kod nas - podsjetila je Panžićeva.
Paleolit se kod nas, prema njenim riječima, nije mnogo istraživao i ovo istraživanje bi moglo biti značajno, ne samo za nas, već i za kompletnu arheološku kartu paleolita Evrope.
Ona je naglasila da je bitno da se utvrdi da li je tačno vjerovanje da su ljudi koji su se povlačili sa sjevera prema jugu stigli do sjeverne Bosne u periodu paleolita i tu se nastanili.
Panžićeva je naglasila i da je od svih dosadašnjih istraživanja ovo današnje arheološko iskopavanje najsistematičnije.

Arheolog iz Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske Goran Kalinić složio se da je ovo istraživanje veoma značajno, jer se o paleolitu na našem području slabo istraživalo, a sa ovim istraživanjem mogu se dokazati direktne veze našeg područja i Evrope u tadašnjem periodu.

U arheološko istraživanje "Paleolit sjeverne Bosne 2007" uključeni su stručnjaci iz Muzeja Republike Srpske, Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i profesori sa Univerziteta Kembriž.

POČECI
Profesor sa Kembriž univerziteta Preston Mirakle podsjetio je da je prošle godine počelo istraživanje paleolita na ovom području.

- Tada smo pronašli nekoliko lokaliteta, prvo smo našli neke predmete koji podsjećaju na vrijeme paleolita oko rijeke Ukrine kod Doboja. Znali smo da trebamo ići dalje tražiti i pronašli smo nekoliko lokaliteta u dolini rijeke Vrbas, a jedan od najbogatijih lokaliteta su Pećine u Klašnicama - podsjetio je Mirakle na početku istraživanja u okviru programa "Paleolit sjeverne Bosne 2007".

ORUĐE I ORUŽJE
- Strelica koju smo pronašli po obliku je karakteristična za neolit, a koristili su je prvi stočari sa ovog područja. Ona potiče iz skorijeg perioda i to je četiri do pet hiljada godina prije Hrista - rekao je Preston Mirakle.

On je dodao da su pronađeni predmeti kao što je strelica vjerovatno služili za lov životinja, obradu kože, skidanje mesa, pripremu hranu, a neki su bili za obradu drveta.

- Nažalost, drvene predmete je nemoguće sačuvati, a i kosti teško odolijevaju zubu vremena, tako da i ako su neandertalci sahranjivani tu, kosti sigurno nećemo naći - rekao je Mirakle.

http://glas.cms-go.com/498/2660.html
http://www.nezavisne.com/vijesti.php?vijest=13125&meni=15

No comments: