Wednesday, April 30, 2008

Stari grad Zvornik


Zidine mame turiste
ZVORNIK - Direktor Muzeja u Bijeljini Mirko Babić sa timom arheologa pokrenuo je arheološka istraživanja Zvorničke tvrđave, koja se prvi put spominje 1410. godine.

Projekat je podržala Vlada Srpske sa 5.000 maraka, a opština Zvornik odobrila je 6.000 maraka.
- Mi zapravo nastavljamo prije deset godina započeta istraživanja, kada smo otvorili sedam istražnih sondi ukupne površine 61 kvadratni metar. Tada u nekim sondama, zbog dubine, nismo došli do dna i sada želimo da obuhvatimo kompletne arheološke slojeve u tim dijelovima - pojasnio je Babić.

Arheolozi trenutno istražuju na prostoru padine Srednjeg grada sa sondama pet i šest, gdje očekuju arheološke slojeve starije od srednjeg vijeka. Ono što se dosad krilo duboko pod zemljom u arheološkim slojevima nije bilo poznato i upravo u ove dvije sonde, naglasio je Babić, nalaze se slojevi stariji od srednjeg vijeka, još od vremena kasnog rimskog carstva. Babić je napomenuo da je tvrđava tokom turske i austrougarske vladavine bila u upotrebi, kao i u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, kada je služila kao kasarna.

Prema Babićevim riječima, iskopavanje traje i u Donjem i u Srednjem i u Gornjem gradu ove tvrđave sa fantastičnim rasponom od blizu 300 metara nadmorske visine. Pored arheoloških iskopavanja paralelno traju i radovi na uklanjanju rastinja, koje je svih ovih godina raslo iz zidova i uništavalo ih. Ono će u dvije faze biti potpuno uklonjeno, a nakon toga će se pristupiti hortikulturnom uređenju unutrašnjosti tvrđave i rekonstruisaće se komunikacije, koje su vodile do Gornjeg dijela grada, da bi čitav kompleks bio pristupačniji javnosti.

- Prvi put nakon 20 godina ljudi su došli do kule na Srednjem gradu, koja je i najveća na prostoru BiH. Sa podzidima ona ima preko 30 metara visine, s tim da su ulazi u nju urušeni, ali ćemo ipak doći do vrha. Obavljamo uporedo i precizno arhitektonsko dokumentovanje ostataka, a čitava ova kampanja biće usmjerena na pravljenje ambicioznog plana arheoloških istraživanja, koja će dalje prerasti u konzervatorske i restauratorske radove i na kraju u revitalizaciju tvrđave - objasnio je Babić.

Prema njegovim riječima, do sredine ljeta trebalo bi da imaju jedan projekat, koji će biti upotpunjen brojnim dodatnim podacima, koji će služiti budućim finansijerima kao dobar povod za podršku daljim radovima.

U maju će uklanjanje rastinja biti završeno, a kasnije aktivnosti zavisiće od obezbijeđenih sredstava.

Prokleta Jerina

Površina čitavog kompleksa je oko 50 hektara sa velikim brojem objekata. Mirko Babić je istakao da je poslije Zlatonosovića utvrđenjem zavladao despot Đurađ Branković. Za njegovu suprugu Irinu, u narodu poznatu kao Prokleta Jerina, vežu se mnoge legende, pa i ona da je, da bi ubrzala rad radnika prilikom dodavanja kamena iz ruke u ruku, kamen grijala na vatri, pa je produktivnost povećala tri puta.


izvor

vise o Starom gradu Zvorniku

No comments: