Monday, July 26, 2010

U Dardaganima otkriveno još jedno okno rimskog kamenoloma

Na lokalitetu Dardagani kod Zvornika otkriveno je novo nalazište eksploatacije kamena iz rimskog perioda, koje sa dva ranija nalazišta na ovom području čine jedinstven kompleks rimskog kamenoloma iz 3. i 4. vijeka naše ere.

Novo nalazište istražuje ekipa arheologa iz bijeljinskog Muzeja "Semberija" na čelu sa Mirkom Babićem i studenti katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta iz Ljubljane sa profesorom Bojanom Đurićem.

Arheolog Babić rekao je novinarima da se do sada samo pretpostavljalo da na ovom lokalitetu postoji novo nalazište, ali je sada otkriveno i dokazano da je iz rimskog perioda.

- Na ovom lokalitetu otkrili smo arheološki dokument, odnosno ostatak reljefa rimskog svetilišta - rekao je Babić i dodao da se ranije nije vjerovalo da bi na ulazu sa južne strane ovog kompleksa postojao i treći ulaz u rimski rudnik kamena, jer se vjerovalo da je to samo ulaz u još jednu pećinu.

Ocijenivši da su sedamdesetih godina prošlog vijeka arheolozi istraživali ovo područje, ali nisu imali sreće, jer su radili na pogrešnim lokacijama, Babić je podsjetio da su 2008. i 2009. godine vršena istraživanja na dva druga ulaza, gdje se u unutrašnjem prostoru jasno vide ostaci rimskog perioda.

- Izvršili smo kompletiranje cijelog terena u dijelu ovog kompleksa koji obuhvata uzvišenje i konstatovali da se nalaze tri lokaliteta na kojima su Rimljani vršili eksploataciju kamena - pojasnio je Babić i dodao da je ovo treća godina istraživanja ovog lokaliteta, kojima se potvrđuje prisustvo Rimljana na ovom području.

Ističući da je ovo nalazište bogato kamenom, upravo onim koji je zanimao Rimljane, jer se od svake vrste kamena ne mogu napraviti sarkofazi ili antički stubovi, Babić je rekao da je kamen sa ovog lokaliteta odvožen u antički Sirmium - današnju Srijemsku Mitrovicu - vodenim putem, koji je u to vrijeme bio najjeftiniji.

- Praktično, dokazali smo da se dužinom od oko 800 metara po svim obodima ovog brda proteže rudnik kamena iz rimskog perioda - rekao je Babić, ističući da se sa dijelom površinskog i rudnika u utrobi brda pokazuje da je ovo najveći sačuvani rimski rudnik kamena u Evropi.

- Istražili smo da su Rimljani, nakon površinskog kopa, ušli u utrobu brda stotine i stotine metara hodnika tragajući za kamenom, jer se skoro na svakom mjestu dobro vide očuvani tragovi rimske obrade kamena - rekao je Babić.

On je dodao da su tragovi rimske obrade kamena u mnogim stvarima atraktivniji od onoga što je priroda stvorila u obliku stalagmita i stalaktita u pećinama, koje su dostupne turistima, kao što je Postojnska jama u Sloveniji, Bijambarske pećine kod nas i Resavska pećina u Srbiji.

- Samo je po sebi atraktivnije gledati rimski kamenolom, koji je nastao ljudskim radom, jer je to istovremeno i istorija koja nas uči mnogim stvarima i naporima Rimljana da dođu do kvalitetnog kamena - rekao je Babić.

On je podsjetio da je šezdesetih godina prošlog vijeka zvornička firma "Novi izvor" eksploatisala ovo područje, tragajući za kamenom krečnjakom, čime je uništila veliki dio rimskih ostataka, zbog čega je sada potrebno uložiti dosta rada i napora da se rekonstruiše ono što je ostalo i kako je izgledalo u rimskom vremenu.

- Još više sredstava treba uložiti da se sve ovo turistički valorizuje kako bi bilo dostupno posjetiocima, odnosno razvoju turizma na ovom području - rekao je Babić.

Profesor Bojan Đurić iz Ljubljane rekao je da se u istraživanju lokaliteta Dardagani ide ciljano na pojedine tačke kako bi uz mala ulaganja došli do najviše informacija, što je bitno da se za naučnu obradu ovog kompleksa dobije što više tačnih informacija.

- Ove godine ušli smo u ovu šikaru, očistili je i naišli na ostatke modernih pogona iz šezdesetih godina, koji su eksploatišući kamen ušli u podzemlje i uništili veliki podzemni dio rimskog kamenoloma", rekao je Đurić.

On je dodao da su daljim radom arheolozi naišli na rimske tragove vađenja kamena, kao i na najbolji sloj krečnjaka, što je od velikog istraživačkog značaja.

Ističući da na ovom lokalitetu ima dosta toga da se istražuje, Đurić je rekao da će sa studentima i arheolozima ponovo doći u augustu kako bi u unutrašnjem dijelu izvršili preciznija mjerenja i napravili crteže, što će biti osnova za dalja istraživanja.

On je ocijenio da u blizini Karakaja kod Zvornika postoji lokacija iz rimskog parioda koja bi mogla biti povezana sa ovim kompleksom rudnika kamena.

- Ondašnji vlasnici kamenoloma, da bi vršili eksploataciju kamene rude, morali su negdje da stanuju - rekao je on i najavio da će naredne godine izvršiti terenski pregled te lokacije bez iskopavanja, da bi se uvjerio u strukturu, obim i moguće rimske ostatke, koji bi možda bili dokaz o povezanosti ovih lokacija kao jedne cjeline.


http://www.dnevniavaz.ba/dogadjaji/kultura/7971-dardagani_zvornik_arheologija_kamenolom_rimsko_doba.html

Monday, July 5, 2010

Ogroman broj od njih 39 iz cijelog svijeta!

U Visokom trenutno boravi 39 volontera koji rade na arheološkim lokacijama Bosanske doline piramida, potvrđeno je portalu Bitno u Fondaciji.

Riječ je o sudionicima Međunarodne radne akcije volontera "MRAV".

Volonteri i stručni tim Fondacije uređuju turističku infrastrukturu Visokog, održavaju postojeće arheološke sonde na zidovima piramida, otkrivaju i podgrađuju nove metre podzemnih prolaza i prostorija...

Iz Fondacije su rekli kako se očekuje 450 volontera s pet kontinenata, što bi prema riječima turističkih djelatnika moglo privući i turiste. No, u Fondaciji kažu kako dnevno bilježe dolazak jednog autobusa.

http://www.bitno.ba/vijesti/zanimljivosti/piramide-kopa-39-volontera

Saturday, June 26, 2010

Otkopana tek jedna desetina kasnoantičkog refugija u Halapiću

Otkopana tek jedna desetina kasnoantičkog refugija u HalapićuArheološki tim Zemaljskog muzeja BiH, pod vodstvom direktora Muzeja dr. Adnana Busuladžića, istraživao je proteklih nekoliko sedmica kasnoantički lokalitet u selu Halapić, općina Glamoč.

Dr. Busuladžić je naveo da se radi o nastavku radova započetih prije četiri godine, a da je osnovni cilj ovogodišnje kampanje bio istraživanje arhitekture kasnoantičkog refugija (utvrđenog skloništa) starog oko 1.500 godina, odnosno praćeni su zidovi i ostaci temelja ovog objekta. Također, ponovo su otkriveni ostaci kasnoantičke keramike.

Do sada je otkopano oko deset posto objekta i dr. Busuladžić kaže da su potrebne još godine rada da bi se taj posao u potpunosti završio.

Arheološke radove u Glamoču finansirala je Vlada Federacije BiH putem Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Proteklih godina na ovom lokalitetu nađen je veliki broj nalaza, uključujući brojne ostatke keramike, rimskog stakla, arhitektonske ulomke i novac rimskog cara Konstantina.

Inače, prostor današnje općine Glamoč za arheološku struku već odavno je determiniran kao područje od iznimnog značaja. Bogatstvo i raznovrsnost arheoloških nalaza s područja Glamoča posebno ilustrira analiza pronađenih antičkih kultova.

Do danas je konstatirano postojanje 14 skupina antičkih božanstava. Riječ je o kultnim zajednicama Silvana, Silvana i Dijane, Silvana i nimfi, Dijane, Dijane i nimfi, Jupitera, Jupitera i genija, Herkula, Libera, samostalnih genija, Apolona, Dunavskog konjanika, Mitrasa i znatan broj primjeraka nepoznatih lokalnih božanstava.

Samo na području sela Halapić je pronađeno 13 božanstava koji su pripadali različitim kultnim zajednicama, ukupno devet njih.

Prema dosadašnjoj analizi, radi se o pedesetak spomenika na prostoru općine, iz čega se može konstatirati da je Glamoč jedan od najbogatijih prostora u BiH kada je antički period u pitanju.


http://www.dnevniavaz.ba/dogadjaji/kultura/6907-glamoc_halapic_arheologija_kasnoanticki_refugij_adnan_busuladzic.html

Ugrožen nacionalni spomenik kulture u Milama

Ugrožen nacionalni spomenik kulture u Milama

U povodu početka konzervacije lokaliteta Mile u Arnautovićima kod Visokog, ovaj nacionalni spomenik kulture posjetila je Lidija Mićić, direktorica Zavoda za zaštitu spomenika FBiH. Ministarstvo kulture je još prije dvije godine izdvojilo 50.000 KM za konzervaciju lokaliteta.

Kamen iz Podvinaca

Čekalo se na izmještanje lokalnog puta koji prelazi preko lokaliteta, kako bi se u potpunosti zaštitile zidine nekadašnje crkve u kojoj su krunisani i sahranjeni najvažniji bosanski vladari.

- Zavod nema ništa sa izmještanjem puta, ali imaju Općina Visoko i Direkcija za ceste. Mi smo insistirali da se put izmjesti zbog očuvanja spomenika i na to čekamo od 1999. godine, kada je poslije rata urađena prva konzervacija. Za ovih 10 godina lokalitet je veoma stradao. Sada smo prisiljeni ponovo raditi konzervaciju, ono što smo radili ‘99.

I ko zna koliko još puta ćemo morati to uraditi. Put koji prelazi preko nekadašnjih arheoloških lokacija oštećuje zidine olovnim gasovima i ogromnom koncentracijom automobila i teretnih vozila - ističe Lidija Mićić.

Dvostruki nadzor

Konzervacijom će se zaštititi zidovi, regulirati padovi i tok vode. Kamen za nadziđivanje ostataka crkve je dopremljen iz Podvinaca. Izvođač radova „Vizija“ trenutno ispire kamen kako bi se što bolje vezivao za stare zidine.

- Svaki ovaj kamen, prije nego što bude ugrađen, mora pregledati nadzorni organ. Imamo dvostruki nadzor, Zavoda i Zavičajnog muzeja. Mi imamo iskustva u radu sa Zavodom u rekonstrukciji nacionalnog spomenika Tabhanske džamije - kaže Adem Smajić, direktor „Vizije“.

Fehim Memić, pomoćnik načelnika Visokog za društvene djelatnosti, kaže da je odgovornost za nerealizaciju izmještanja lokalnog puta na Direkciji cesta.

- Oko 90.000 KM za izmještanje puta nalazi se kod Direkcije cesta koja vodi i proces eksproprijacije zemljišta. Federalno resorno ministarstvo je izdvojilo oko 50.000 za put širine tri metra, 27.000 za izuzimanje zemljišta i oko 5.000 za ogradu. Sada mještani traže put od pet metara, što moramo uvažavati - komentariše Memić.

Prvi stanak bosanske vlastele

U Milama se nalaze ostaci najstarijeg upravnog, kulturnog i vjerskog centra srednjovjekovne bosanske države, ruševine crkava sv. Kuzme i Damjana iz DŽII i sv. Nikole iz DŽIV stoljeća. Na ovom mjestu nalaze se grobnice bana Stjepana II i najvažnijeg bosanskog kralja Tvrtka I.

Iz sačuvanih ljetopisa zna se da je ban Stjepan sahranjen baš u Milama, po vlastitoj želji, ali njegov grob nije tačno lociran. I danas postoje ostaci groba kralja Tvrtka, ali se ne zna gdje se nalaze njegove kosti. Bio je to najvažniji politički i kulturni centar države Bosne u srednjem vijeku, gdje je održan i prvi stanak bosanske vlastele.


http://www.dnevniavaz.ba/dogadjaji/panorame/7066-mile_spomenik_visoko.html

Vrijeme za novu transu?

Pisalo o Semiru u Nezavisnim novima. Tekst koji nece objaviti na stranici kao novinsku verifikaciju i neoborivi dokaz postojanja piramida:

Misterije o Visokom

Od samog početka istraživanja piramida u Visokom oko ove aktivnosti ispredaju se razne misterije.Semir Osmanagić, zagovornik postojanja čak pet piramida oko Visokog, od samog je početka te misterije podgrijavao. Te piramide su stare više od 10.000 godina, pojavili su se "misteriozni" podzemni tuneli, "misteriozne" kugle koje nisu "obične" kamene kugle nego energetski međaši.

Vjerovatno je najveća misterija kako je Osmanagić dolazio do novca za otkopavanje piramida. On tvrdi da je najveći finansijer iskopavanja, međutim, sada je jasno da su budžetski korisnici mnogo novca odvojili za piramide koje niko od zvaničnih naučnika ne priznaje.

Zeničko-dobojski kanton je prvih godina iskopavanja odvajao nevjerovatnih 350.000 KM za istraživanje piramida. Kasnije je jedan od najsiromašnijih kantona u FBiH donacije smanjio na 150.000 KM. Općina Visoko odvajala je 150.000 KM godišnje ne računajući infrastrukturne radove na piramidama. I Vlada FBiH izdvajala je nikada utvrđene sume novca. Kada se uzme u obzir da su i veoma jake firme poput "BH Telecoma" ili visočkog "Vispaka" bile donatori iskopavanja piramida, čudno je kako se niko još ne pita gdje je novac otišao.

Osmanagić i njegovi istomišljenici tvrde da će se novac višestruko vratiti kada turisti pohrle u Visoko. Međutim, umjesto procvata turizma, podsjetnici da su potrošeni milioni KM poreskih obvetznika su još samo rijetki štandovi na kojima se prodaju jeftine drvorezbarije "najstarijih" piramida na svijetu.

http://www.nezavisne.com/nezavisnistav/vijesti/62201/Misterije-o-Visokom.html

Pa se ljutio Semir i trazio demant. Kaze, nije njemu toliko para izbrojano. Zaboravio, valjda, kako je zahvaljivao donatorima http://neregistrirani.blogspot.com/2008/08/ko-o-cemu-semir-o-parama.html

Friday, June 11, 2010

Univerzitet za promociju new age vračeva

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu prošle sedmice svečano je promovirano deset novih doktora nauka. Među ostalima, doktorsku diplomu rektor Faruk Čaklovica uručio je i Semiru Osmanagiću, odgovornom za barbarsko uništavanje arheoloških lokaliteta na Visočici, Plješevici i drugim lokacijama oko Visokog, u potrazi za imaginarnim piramidama. Podsjetimo, radilo se o iskopavanju o kojem je bivša Osmanagićeva suradnica Nađija Nukić izjavila da je vođeno metodom "kad bi bilo ko vidio kamen" i odlučio "ja ću ovdje da kopam", a jedna od dvije uposlene arheologinje Nancy Gallou da će "kao naučnik biti sretna da potpiše bilo koju peticiju protiv groznog uništavanja brda u okolini Visokog".

No, sve to ne bi bilo problematično za nečije stjecanje titule doktora da sam doktorat po sebi nije teorijska refleksija Osmanagićevog barbarogenija sprovedenog u praksi, uz blagoslov Vlade Federacije BiH, Kantona Sarajevo i, povrh svega, Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Osmanagićev doktorat nosi naslov: Netehnološka civilizacija Maja naspram modernih tehnoloških civilizacija. Mentor na izradi doktorata bio je dr. sci. Hidajet Repovac, a članovi komisije pri odbrani prof. dr. Ivan Cvitković i doc. dr. Asim Mujkić. Iako je u samom startu nejasno kako osoba nestručna za civilizaciju Maja može biti mentor na izradi doktorske disertacije o temi koja, opet, zahtijeva stručno predznanje iz ove oblasti (koje Osmanagić kao magistar ekonomskih nauka nema), ali, eto, na Sarajevskom univerzitetu sve je moguće. Moguće je da se u istoj doktorskoj disertaciji citira Augustus le Plongeon, amaterski ljubitelj civilizacije Maja, koji je majanske kodekse, kako su neosporno dokazali moderni majanisti, prevodio po sopstvenom nahođenju, stvarajući tako lažnu sliku o Majama kao došljacima sa zemlje Mu, koju je, kao "kolijevku bijele rase", izmislio američki "istraživač" i bijeli rasist James Churchward (kasnije dokazivao iskon bijele rase na Sjevernoameričkom kontinentu).

Nažalost, daleko od toga da se radi o jedinoj pseudo-naučnoj tvrdnji u Osmanagićevom radu, čiji je vrhunac zaključak da nas arhajsko društvo Maja može nadahnuti da stvorimo društvo drugačije od sadašnjih, tj. društava elitističke dominacije. Da li su doktorant, mentor i članovi komisije ikada zavirili u neku ozbiljnu literaturu o Majama, budući da nam svi sačuvani izvori svjedoče o izuzetno klasnom društvu u kojem je postojalo ropstvo i žrtvovanje ljudi, kao i djece! (Heather McKillop, Ancient Maya - New Perspectives, Santa Barbara, California Denver, Colorado Oxford, England 2004.)

Osmanagić, kao nestručnjak i slobodan čovjek, ima pravo napisati šta god hoće, pa se i pozivati na Le Plongeonove fantazije (ili štoviše samoproglašenu reinkarnaciju majanskih kraljeva Josea Arguellesa)! U svijetu se objavljuje sve i svašta, shodno potražnji takve literature na tržištu od strane grupa ljudi koji vole da je čitaju. Međutim, činjenica da jedna ozbiljna naučna institucija kao što je Univerzitet u Sarajevu (odnosno mentor Hidajet Repovac te Ivan Cvitković i Asim Mujkić) može dopustiti da rad ove vrste bude prihvaćen doktorat predstavlja zastrašujući pokazatelj stepena propasti i dekadencije koja je zadesila bosanskohercegovački obrazovni sistem. (V. Bačanović)


Magazin Dani Broj 678 - 11.06.2010

http://www.bhdani.com/default.asp?kat=fok&broj_id=678&tekst_rb=2#anter8

Tuesday, April 27, 2010

Oslobodjenje

Jos jedna verifikacija koja nece biti objavljena na stanicama cirkusa:Monday, April 12, 2010

Komentari

Ovi komentari na clanak objavljen na Sa-x (http://www.sarajevo-x.com/bih/drustvo/clanak/100412060) definitivno zasluzuju da budu objavljeni. Toliko o najvecem projektu najveceg sina poslije Marsala:

moke12.04.2010. u 12:16
de nek neko ode reci mojoj nani hasni u visoko da ugasi radio...evo snimaju je iz citavog svijeta


Jeb12.04.2010. u 12:23
Sve dok budemo pravili idiote od sebe nema napretka u ovoj zemlji!!


bosnjaniseca...12.04.2010. u 12:26
svaka cast semire, daleko si ti od mnogih...bosna i hercegovina ima najstariju kulturu autohtonih bosnjana, koje srbi hoce po svakoj cijeni da uzurpiraju i prepisu sebi, bosna i hercegovina ima svoj alfabet koje se naziva "bosancica" koju je pravoslavac srbin karadzic pretovrio u cirilicu, vratimo historiji bosne i hercegovine gdje joj je mjesto!ko drugo srbi i srbija izmisljena nacija cackaju u posljednje vrijeme o steccima i izgleda da je bivsi ministar kulture bih-e grahovac prodao tj dopustio srbiji da drevne bosanske steccke stavi i prepise sebi!treba pod hitno da se bosna i hercegovina , strucnjaci, historicari i patrioti bih-e energicno okupiraju i spase pravu historiju bosne hercegovine, bosnjanima dat mjesto gdje im je ko i piramidama koje sigruno postoje u bosni hercegovini!


ja12.04.2010. u 12:28
yeah wright!evo i ja pisam benzin navali narode


ma daj12.04.2010. u 12:28
ma daaaaaaaaaaaaj


asas12.04.2010. u 12:31
ma super eto drago mi je da necemo morati praviti hidroelektrane jer je semirova piramida neiscrpan izvor energije i može zadovoljiti potrebe čitavog svijeta...ovog ludaka treba u zatvor zbog prevare


bb12.04.2010. u 12:35
Zrace...gluspocu i prevarom!Sto niste ovo objavili:
http://www.visoko.co.ba/index.php?option=com_content&;view=article&id=628:za-visokocoba-pie-profhistorije-fedad-forto-smijena-strana-historije-ii&catid=2:visoko&Itemid=45http://www.bitno.ba/vijesti/kolumna/smijesna-strana-povijesti-u-visokom

ak_7912.04.2010. u 12:37
Nevjerovatno da Sa-x ovisi o ovim sponzoriranim tekstovima prevaranata a.k.a. Uncle Sam and co. Koliko su platili? 50 KM? Haj, majke vam objavite oglas da se talnemo i platimo te pare sa-x, samo da prestanu da promovisu ovaj hohstapleraj za sitne pare.


diskutant12.04.2010. u 12:42
sta li rambo misli o ovome?
http://www.sarajevo-x.com/scitech/nauka/clanak/100412023

gghjg12.04.2010. u 12:46
znači da visočani ne lažu kad kažu da čuju neke glasove


ccc12.04.2010. u 12:49
Zar u Sa-x i Feni ne vide da zbog nekih malih sponzorskih prava od sebe prave cirkus? Ovo je stvarno previše. Mislim da je ovo odgovor na jučerašnju provalu sa
www.visoko.co.ba

Pitam se12.04.2010. u 12:56
koliko vas plaća ovaj prevarant da ga reklamirate. Ili ste tolike b.u.d.a.l.e da stvarno vjerujete u p.i.r.a.m.u.d.a, u kom slučaju i vas i prodatu agenciju FENA treba sažaljevati


micimaci12.04.2010. u 12:56
pa svugdje u svijetu se podržavaju ljudi koji pokušavaju nešto uraditi,samo kod nas se nastoji uništiti i tračak nade da se nešto lijepo može desiti.možda ljudi nepostoji piramida a šta ako bude?šta?onda ćete reći,ma znali smo.dajtte čovjeku podršku.ako puštate ove ludake na vlasti da prave budale od nas tolike godine,onda jedna laž manje -više kome je bitno.


pa stvarno12.04.2010. u 13:03
Kako vas vise nije stid pisati o varalici, dokle vise sa ovim idiotizmom??Sa-x nemojte biti komedija portal


ezro12.04.2010. u 13:04
Ma to je nuklearni otpad koji se tu odlaže


@micimaci12.04.2010. u 13:04
Ne sine, svuda u svijetu se ovakvi likovi nazivaju obicnim budalama, a pogotovo im se ne daju drzavne pare da okolo prave cirkus, al ocigledno da ima ljudi koji su voljni vjerovati da u bosni postoje piramide pa ovakve budale podrzavaju.


semke12.04.2010. u 13:06
"Utvrđeno energetsko isijavanje iz bosanskih piramida"hahahahahahahahahaahahahahahaahahahahahahahahahahahahaha


Frenkie12.04.2010. u 13:16
ljudi idemo svi kopati xD


:D12.04.2010. u 13:21
A jesu li ispitivali sa viskom i rasljama, bez toga nista ne vrijedi?! :D


magnus12.04.2010. u 13:21
Gaussmetrom se mjeri EMF (Electromagnetic Field) a mjerna jedinica je Tesla ili Gauss ... ne Hz kako je navedeno u clanku. Izmedju ostalog, navedenim instrumentom se mjeri EMF koji izazivaju dalekovodi i kucne instalacije... Ocigledno je neko zaboravio da provjeri naucne cinjenice prije objave clanka ... stoga je cjelokupan clanak obicni HOAX ( http://en.wikipedia.org/wiki/Hoax )


Idiot12.04.2010. u 13:23
Rado bih volio znati sta na sve ovo kaze Semirov otac - UVAZENI prof.dr ing. Muris Osmanagic?
dijaspora12.04.2010. u 13:32
istoriski kad god se nesto nepoznato otkrije ljudi se plase toga i zbog toga nevjeruju i tako i u ovome slucaju,a da se ovo slucajno pjavili u u USA ne bi ostali zivi od CNN-a.....


Živko12.04.2010. u 13:32
Zrači jad i čemer. I mržnja iz poslijeratnih vjernika.


x12.04.2010. u 13:35
koji ste vi maleri zaostali isprdavate se sa jedinom svijetlom tackom u bih pogledajte strukturu kamenih ploca na"piramidi sunca"koje su bile ispod zemlje pa onda komentarisite.


Pravi Patrio...12.04.2010. u 13:38
Mislim volim ja svoju zemlju i sve je to ok ali ovakve stvari i ovakvi idioti tipa Samir prave ruglo od iste !!!!!! Ovo da nije smijesno bilo bi veoma zalosno.....kao prvo to nije vidjelo piramide a ovakve gluposti i nabuloze tipa neke skrivene energije koja isijava iz istih je strogi marifetluk da se samo navuce jos glupih turista koji ce buljiti u kamene blokove !!!!! Pa ako su vec piramide sto ih dosad ne otkopa skroz Samire da je vidimo citavu.....i cuj piramide ma hajde molim te !!!!!


Ante12.04.2010. u 13:41
Ama ljudi Nusko je onaj bijo na piramidama i kaže ćojek nešto zraći svegami pa jeste proćitali juće po vjestima kaki je renomirati istorćar posto ida gaje ćak Svemirko zovno u Visko da razrješi misterije.


@Živko12.04.2010. u 13:45
TAKO JE ŽIVKO ALI NIKAD MRŽNJE KAO GRANATE I SNAJPERI SA OSIJELE,ČEKRČIĆA,VRELA,LJUBINIĆA...I NA KRAJU I MODIFIKOVANE BOMBE...TOLIKO O MRŽNJI O KOJOJ NISI KOMPETENTAN DA GOVORIŠ.MOŽDA NIJE PIRAMIDA ALI IMA NEŠTO VELIKO LJUDIII...


Megatron12.04.2010. u 13:50
Mislim da tu spava Optimus-PRIME :D:D:D


@x12.04.2010. u 14:06
Jadni mi ako nam je to jedina svijetla tacka!


fasfaf12.04.2010. u 14:09
lude baalijaandure, nista pametno od njih neces cut.


EKOLOG12.04.2010. u 14:12
MA TO NEŠTA ZRAČI IZ P R E V E N T A!Garancija!


Borg12.04.2010. u 14:13
Pa zar ova budala i dalje nesto kopa i radi tamo? Niko ga nije otjero i zabranio?? Cccc, e nije bez veze Bosanac u pricama uvijek - "glupi Bosanac". Ima tu nesto. I tako cemo (glupo) i izgledat dok god nam ovakvi tipovi pronalaze piramide po drzavi...Ovdje je narod izgleda toliko jadan i napacen, uz tradicionalnu cinjenicu neobrazovanja i zatupljenosti, da moze povjerovat u bilo sta, samo ako se to iole lijepo upakuje... Sto neko rece, u piramidi lezi Optimus Prajm..


Živko12.04.2010. u 14:17
Šta ti drug misliš da nisu i po meni isti ti snajperi pucali? Ako je nešto veliko onda je rezidencija vrhovnog hođe nema druge.


Pravi Patrio...12.04.2010. u 14:27
Moja..Sarenka....dok joj pravim!!! tele uziva....vise nego..sa Zekonjom!!!!


_aleN12.04.2010. u 14:30
Najdrazi su mi ovi sto pricaju a nit su sta vidjeli nit ista...Dodjite, vidite neke cinjenice i tako to, odete na ova dva tri lokaliteta i onda govorite sta imate, a ne ovako..Sto kazu i da nije ovo tacno red je podrzati covjeka koji pokusava nesto uraditi za ovo drustvo, ovu jadnu naciju.Sama cinjenica da je dolazio toliki broj intelektualaca i svetski priznatih doktora nauka dovoljno govori.Pa i ova akcija MRAV (za koju "sigurno" znate), medjunarodna akcija volontera koji ce raditi na ovim lokalitetima je vec registorvala veliki broj prijavljenih volontera iz susjednih Hrvatske, Srbije, Slovenije, pa onda i dalje, Holadnija, Belgija, Francuska, Egipat i tako dalje.VI, odnosno MI, ne mozemo reci glupi Bosanac, jer smo i mi sami takvi, svaki dan se zalimo a je*u nas u drzavi po vazdan. Pozz i sve najbolje....


zgembo12.04.2010. u 14:31
Super:D


cerke12.04.2010. u 14:41
Jesam li ja dobro rekao da se svi u đamijama molimo alahu da se pronadju piramide u visokom i evo - isijavanje


@_aleN12.04.2010. u 14:42
bio na lokalitetu, vidio, obicne stjene, nista narocito. Tacno je da je dolazilo dosta naucnika, ali isto tako ih je ogromna vecina potvrdila da tu apsolutno nema nista neprirodno, da su sve to prirodne formacije.

Sunday, April 11, 2010

Smiješna strana povijesti u Visokom

Bravo, Ante, i "oprosti grube rici". :)

Smiješna strana povijesti u Visokom


Ovaj tekst prvobitno je trebalo da bude objavljen na jednom drugom mjestu, u nekoj ozbiljnijoj formi. Zbog određenih razloga to se nije dogodilo, pa ga mogu sada iskoristiti da ga kao pismo čitaoca objavim za www.visoko.co.ba. Međutim, zbog teme kojom se bavi, a još više zbog sadržaja, takva ležernija forma mu i odgovara. Htio sam da i ove godine dam svoj doprinos “novoj istraživačkoj sezoni” u potrazi za nepostojećim piramidama. Međutim, tu se teško ima šta novo reći.

Najprije, euforija koja je kod dijela javnosti pratila ovo “otkriće” odavno je nestala; nema nekih posebnih dešavanja ni na strani Fondacije, a ni kod njenih potivnika. Da ne prođe sve baš dosadno pobrinuo se jedan dopisni saradnik Fondacije, Nusmir Berberović, čiji su radovi, otkako je prije otprilike prije pola godine počeo sarađivati sa Fondacijom, u više navrata objavljeni na njenim web stranicama, ali i na web stranicama njima bliskih udruženja i medija, prije svega hrvatske Udruge Kameleon. U stvari, ne radi se ni o kakvom saradniku Fondacije, već o jednom blogeru sa nadimkom Ante Ćermenović ili Antifoteljaš (čiji mi je identitet poznat), koji je u tih pola godine zadobio apsolutno povjerenje osnivača Fondacije Semira Osmanagića i drugih njegovih saradnika, te su mu, osim što su redovno objavljivali njegove radove prepune nebuloza, otvorili svoju dušu u brojnim e-mail porukama, te nam tako omogućili da zavirimo i u taj svijet mašte. “Nusmir Berberović” je u stvari jedan naš čovjek koji je kao dijete došao u Njemačku za vrijeme rata, gdje je diplomirao klasičnu filologiju. Upravo mu je njegovo poznavanje klasičnih filozofa i mitologije pomoglo da vješto prevari Fondaciju, miješajući tvrdnje ili citate iz klasičnih dijela sa new age žargonom kakav obožavaju u Fondaciji. Moram biti iskren pa priznati da kada mi je javio u šta se upetljao nisam vjerovao da stvar ima šansi za uspjeh. Najprije, Fondacija je jednom već nasjela na takav trik blogera Izme Gugluća, čiji su “radovi” ne samo objavljeni na stranici Fondacije i u nekim medijima, već je bio čak uvršten i za “naučnu konferenciju”! Teško je bilo vjerovati da bilo ko može nasjesti dva puta na isti trik. Sa druge strane i moje zanimanje za ovu priču je bilo znatno splasnulo, a bio sam i opterećen nekim drugim stvarima. Tako sam u početku e-mailove koje mi je slao Nusmir manje-više samo memorisao i tek postepeno shvatio razmjere provale.Budući da su članovi Fondacije u prepisci sa Nusmirom kada su govorili o svojim protivnicima koristili riječnik za koji se može smatrati da je uglavnom u granicama tolerancije, red je onda na takav način pisati i ovaj tekst, ali zbog autentičnosti nisam htio vršiti nikakve korekcije kada su u pitanju slovne ili pravopisne greške iz Nusmirove prepiske sa članovima Fondacije.

Kriza bh. nauke

Nusmir se prvi put javio Fondaciji pismom u kojem je bio i njegov tekst “Kriza bh. Nauke”. Tekst je naišao na veliko oduševljenje u Fondaciji i odmah je, uz manje korekcije, objavljen na njenoj web stranici. Da malo vidimo šta je sve Nusmir nalupetao u tom tekstu: “Da bi svoj stav obrazložio, potrebno je da se prvo pozabavimo kritičkim racionalizmom koji otkriva dogmatizam u modernom naučnom razmišljanju te fundamentalno kritikuje model naučne argumentacije... Popper tvrdi da empirijska nauka prije nego što se uopšte počne baviti istraživanjem određenog fenomena skoro intuitivno očekuje da dođe do određenog rezultata i sigurne spoznaje. Ta spoznaja za nju mora da bude apsolutna i neupitna. Razlog za ovakvo "ponašanje" nauke je jedna vrsta emotivne potrebe za sigurnom spoznajom.”...”Popperova kritička teorija se u postpunosti može primjeniti na stanje arheologije u BiH.”...

Dalje ide muzika koja tako godi mnogima u Fondaciji: omalovažavanje stvarne nauke i njenih rezultata, ovaj put spektakularnih otkrića u Goraždu, uz opasku o “arheolozima iz Sarajeva”: “Umjesto da podrže projekt istraživanja u Bosanskoj dolini piramida, arheolozi iz Sarajeva pokušavaju da pažnju skrenu na druge arheološke lokacije kao npr. u Goraždu. Interesantno je da su njima vjerni mediji i neki anonimni blogeri čak u više navrata pisali o "senzacionalnom" arheološkom otkriću u Goraždu. Ne začuđuje li činjenica da toliko pišu o tom okriću? Uvjeren sam da je povezanost jasna.”

G. Osmanagić je oduševljen: Kolega Berberovicu, zahvaljujem na javljanju i kritickom posmatranju bh. Stvarnosti. Posto imate malo vise vremena, rado cu vas ugostiti prilikom vase slijedece posjete Visokom da zajednicki trazimo odgovore na misteriju Bosanske doline piramida.

Ali nije samo g. Osmanagić taj koji se upecao. Jednako su nasjeli i neki od anonimnih blogera koji godinama prate rad Fondacije. Jedan od njih je sav svoj bijes iskalio na Nusmiru: “Gospodine Berberovicu, gore napisano se moze svrstati u sam vrh nebuloza ikad objavljenih na stranicama Fondacije. A konkurencija je zestoka... Smatram da ste otisli i korak dalje, jer nijedno od pomenutih nije tako omalovazilo rad i pronalaske bh arheologa koji su u zadnjih nekoliko godina, uz izuzetak Skelana finansiranih od Vlade RS, dobili mnogo manje novca iz entitetskog i opstinskih budzeta od gospodina Osmanagica i njegovog cirkusa. Vama je "kampanja protiv novih ideja" i dogmatizam sasvim obicno izvjestavanje o stvarnim i priznatim pronalascima, interesovanje za proslost domovine? Ili ste paranoik ili bezobrazan!”

Nusmir postaje faktor i član redovne e-mail diskusije između članova i pristalica Fondacije. Dobija sve pohvale i od Ahmeda Bosnića, koji nam se otkriva kao jedan od eksperata za Atlantidu: Iako sa malim zakasnjenjem ... procitao sam esej koji ste mi poslali i ono sto mi se nametnulo nakon citanje jeste svjezina Vaseg pristupa toj temi. Bavim se amaterski a pomalo i profesionalno tajnama iscezlih civilizacija i napisao sam dvije knjige o svojim razmisljanjima i istrazivanjima iz te oblasti (Tajne iscezlih civilizacija i Atlantidu). I moji zakljucci su da su Egipcani naslijedili mnoga znanja sa Atlantide i mnogi simboli i bogovi iz staroegipatskog vremena siguran sam da poticu također sa Atlantide. Prica je uistinu zanimljiva i svakako bi volio da o njoj uzivo prodiskutujemo. Pa jednom kada budete u Visokom mogli bismo organizirati uz kafu jednu malu obostrano korisnu raspravu. Iskreno Vas pozdravljam, Ahmed Bosnic.”

Nakon Bosnića, niz pohvala, uz vlastite opservacije, daje i Goran Majetić iz Udruge Kameleon: “Poštovanje, članak je objavljen u Kameleonu. Odličan je. Platon je, kao i još neki drugi grčki filozofi, poznavao vještine dosizanja prave spoznaje o nama samima i svijetu oko nas. To znanje preuzeli su od Egipćana. Zanimljivo je da i, primejrice, starodrevna indijska civilizacija ukazuje na iste simbole stjecanja višeg znanja: sunce i zmiju. Najbolje je to sačuvano i objašnjeno u znanosti joge, koja i nama danas daje mogućnost takve spoznaje, jasno uz učenje i vježbanje (rad na sebi) kroz više života i pod vodstvom učitelja koji su taj put već prošli. Srećom, znanje (nikada) nije (bilo) izgubljeno, kako teoretsko tako i praktično, a i u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj itd. (da samo spomenem naše krajeve) opet postoje ljudi koji podučavaju takvom izvornom znanju. U srednjem vijeku bosanski i dalmatinski krstjani ili bogumili također su posjedovali i
razvijali velik dio tih spoznaja o vrlini (etici) življenja. Srdačan pozdrav! Goran Majetić”

Kugle lete iznad Visokog

Zamislite sada kako kamene kugle lete iznad Visokog! Nusmir nam se pobrinuo i za to. Uprkos svim objašnjenjima geologa, uključujući i geološki institut iz Houstona, rasprava o “misteriji kamenih kugli” izgleda još nije prestala. Nusmir dalje piše i postavlja pitanje: “srdačno zahvaljujem na objaljivanju moga eseja. Mislim da mi je pozitivna kritika gosp. Bosnića dala još više samopouzdanja tako da trenutno pišem još jedan tekst o vezi civilizacije starih Egipćana i tajanstvene civilizacije u Bosanskoj dolini piramida. Znam da ste trenutno zauzeti i da imate malo vremena, ali bi mi zaista bilo drago kad bi mi mogli reći šta mislite o mom tumačenju funkcije kamenih kugli u BiH.” Slijedi odgovor g. Osmanagića: “Zdravo Nusmire, Gledaj, kamene kugle su fenomen koji trazi nekoliko razjasnjenja: prvo, da li je rijec o svjesnom, odnosno inteligentnom radu (misljenja sam da jeste) - drugo, kako objasniti da se javljaju u nekim udaljenim podrucjima gdje nemamo skorasnjih tragova kultura, barem 12.000 godina (juzna Kostarika, zapadni Meksiko, Bosna, Novi Zeland, Arktik, zapad SAD...); ocigledno da predstavljaju tragove nekih civilizacija iz proslog ciklusa razvoja u kome nasa logika ne vrijedi - trece, kada su u koncentraciji one predstavljaju energetski fenomen cije mjerenje jos uvijek ne mozemo vrsiti nasim instrumentima jer ne znamo sta trazimo - cetvrto radjene su od razlicitih, ali uvijek cvrstih materijala (vulkanski kamen, granit, tvrdi pjescar); to eliminise ideju da su prirodnog porijekla, ali i da su svrsi mogle sluziti samo zbog te cinjenice velikih cvrstoca, a ne izbora specificnog materijala
- peto, imamo ih razlicitih velicina na svim lokacijama (Kostarika, Bosna, Meksiko), dakle i to je neki faktor, nisu morale biti sve iste velicine
Kako ovo uklopiti u neko prihvatljivo rjesenje. Ideja o navigaciji po meni je tesko prihvatljiva jer su bile udaljene stotine kilometara od mora. Akumuliranje odredjene vrste energije, jeste sigurno, ali koja je svrha. Raspored planeta, zvijezda, sazvjezdja... mozda ponegdje kao sekundarno.
Da li su one nekada sve lebdjele... sve je moguce.
Pozdrav,

A u drugom pismu: “Ovdje je rijec o fenomenu koji je bio od iznimne vaznosti za razvijenu megalitnu pred-potopnu kulturu. Zasad nam odgovore u vezi svrhe kamenih kugli mogu sugerisati samo iz spiritualne dimenzije (hipnoticka regresija recimo). Ili da vremeplov koristimo za vracanje u proslost.

Crvena Atlantida

Rasprava o Atlantidi nije ništa manje zanimljiva. Odvela nas je sve do Crvenog otoka, Kube. Eva šta g. Osmanagić piše na Nusmirove tvrdnje, koje su svakako objavljene na web stranici Fondacije: “Procitao sam, vrlo intertesantno, mada ne daju tacnu lokaciju. Naravno, Atlantida je bila serija vecih otoka koja se pruzala u rasponu od nekoliko hiljada milja morskog i kopnenog prostora. Na zapadu je dopirala do Kariba o cemu svjedoce podvodni ostaci kod Kube. Sredisnji dio kod Azora ima i plaze koje pripadaju periodima od prije 18.000 i 12.500 godina. Istina ce vremenom da se barem djelomicno otkrije, naravno ako nasa civilizacija bude imala dovoljno vremena.”

Usput je riješena i misterija “kamene krave” kod Visokog. Ne znam da li se neko još sjeća “senzacionalnog otkrića” kada je jedan komad stijene kod Visokog proglašen za drevnu statuu krave. Nusmir iznosi “teoriju” da je to neka refleksija kulta bika veoma raširenog kod drevnih civilizacija. G. Osmanagić je začuđujuće otvoren prema čovjeku koga nikad nije vidio u životu i iskreno mu odgovara: “Zdravo Nusmire, Fotografija kamene "krave" je snimljena iz jednog ugla i ima konture koje podsjecaju na kravu. Vec iz drugog ugla se taj oblik gubi. Po meni je tesko na osnovu toga iskonstruisati pricu o stovanju kulta krave. Potrebno je vise argumenata i nalaza. Slicno je i sa potencijalnom "zmijom", Izbocine na kamenu se mogu objasniti i s modeliranjem tokom lijevanja koje ne mora biti simbolizam zmije. Ipak, svojevremno smo pustili te clanke na objavu zato sto nema potrebe da ostajemo u limitima, ali ipak treba biti uzdrzan u definitivnom zakljucivanju.”

Nusmir je “ljut” i na medije koji kritički pišu o Fondaciji, posebno na www.visoko.co.ba, te svim uključenima u ovu diskusiju piše: “Određenim političarima i dogmatskim naučnicima se nažalost pridružuju u neki mediji. Tu mislim na neke članke koji su objavljeni na visoko.co.ba. Mislim da je cilj očigledan: neki zlonamjerni novinari pokušavaju neistinitim tvrdnjama omalovažiti istraživanja u Visočkoj dolini piramida. Mislim da je to zaista skandalozno!” I ova Nusmirova tvrdnja je prihvaćena i javno objavljena, na stranici Udruge Kameleon!

Šta reći na kraju? Čujem da u Fondaciji imaju velikih finansijskih problema, pa zato javno apeliram barem na Općinu Visoko da omogući finansiranje u okviru svojih moći da se imamo čime zabaviti u ovo vrijeme teške depresije. Kažu da je smijeh najbolji lijek. A svima iz Fondacije koji su Nusmira pozivali na kafu u Visoko savjetujem da ga zaista i zovnu. Neka sportski priznaju da ih je čovjek provalio. Također bih se zahvalio onim bivšom članicama/članovima i saradnicama/saradnicima Fondacije koji su mi ustupili više stotina stranica raznog materijala, uz obećanje da ću ga iskoristiti za svoj daljnji rad na ovoj temi.

Friday, April 9, 2010

Da li postoje stvari koje ne postoje?

Preporuka: Voja Antonić - Da li postoje stvari koje ne postoje?

"Ova knjiga napisana je sa idejom da se stvori protivteža obilju literature koja promoviše savremeno sujeverje - verovanje u paranormalne pojave i u natprirodne sile. Nastala je kao rezultat višegodišnjeg prikupljanja argumentacije kojom se demistifikuju uobičajena shvatanja iz domena "onostranog", ali i proučavanja psiholoških mehanizama koji podržavaju verovanje u paranormalno. Naročito se insistira na demistifikovanju verovanja koja vešti prevaranti koriste da bi od lakovernih ljudi izmamili novac."


http://www.filestube.com/d04b805bdfdf245403ea/details.html

Thursday, April 1, 2010

Pronađeni novi arheološki ostaci u Skelanima

Mještani Skelana su prilikom kopanja kanala za vodu i oranja pronašli arheološke ostatke koji asociraju na livnicu iz rimskog perioda, rekla je danas Srni kustos Zavičajne muzejske zbirke u Srebrenici Stana Prodanović.

Ona je navela da će se uskoro utvrditi o kakvim arheološkim ostacima je riječ i iz kog perioda potiču.

Prodanovićeva je dodala da je o tome obaviješten arheolog Mirko Babić iz Bijeljine koji je, prije nepune dvije godine, vodio arheološka istraživanja u Skelanima, kada su otkriveni jedinstveni podni mozaici, spomenici i ostaci rimske arhitekture, odnosno rimskog municipiuma iz perioda prvog do trećeg vijeka nove ere.

Prilikom arheoloških iskopavanja prije dvije godine više eminentnih arheologa iz regiona kanstatovalo je da se na mjestu današnjih Skelana nalazio veći rimski grad i carinarnica, odnosno kovnica novca pa se naslućuje da bi novootkriveni ostaci mogli predstavljati livnicu ili neki dokaz o njenom postojanju, što će utvrditi stručnjaci.

http://www.nezavisne.com/dogadjaji/vijesti/56726/Pronadjeni-novi-arheoloski-ostaci-u-Skelanima.html


Friday, March 19, 2010

"Pala" jos jedna verifikacija

"Piramide

- Mislim da je nalazište u Visokom ispolitizovano. Ne znam zašto potencirati jedan takav lokalitet koji nema pravi kontekst i koji nije zasnovan ni na jednom istraživačkom projektu. Najveći problem je što se sada bošnjački arheolozi identifikuju sa tim piramidama i obično su praćeni s podsmehom u svetskoj arheologiji kao čudo nerealne arheologije - rekao je Tonko Rajkovača."

http://www.glassrpske.com/vijest/9/kultura/36840/lat/Tonko-Rajkovaca-Spomenike-kulture-neophodno-zastititi.html

Friday, March 5, 2010

Buzz

Buzz o najvecem projektu svih vremena....

Monday, January 11, 2010

Of Crystal Skulls and Pyramids

Of Crystal Skulls and Pyramids

by Mark Rose
January 10, 2010


I just returned from the Annual Meeting of the AIA, the Archaeological Institute of America, which was held in sunny Anaheim this year. The meeting gave me an opportunity to look for new stories for our website and for the magazine (a successful endeavor) and to catch up with colleagues, such as Curt Runnels from Boston University. Curt is an authority on the Paleolithic and Mesolithic of the Balkans. It was because of his expertise that I turned to him back in 2006 when the so-called Bosnian pyramid was being picked up by various media.

“The only occupants,” of the region, he commented, “were Upper Paleolithic hunters and gatherers who left behind open-air campsites and traces of occupation in caves. These remains consist of simple stone tools, hearths, and remains of animals and plants that were consumed for food. These people did not have the tools or skills to engage in the construction of monumental architecture.” (See “The Bosnian-Atlantis Connection” for background including Runnels’ observations.)

Almost four years later, Curt says he still gets occasional emails from those who believe that the pyramid is everything that Semir Osmanagich claims it is. Osmanagich’s current interpretation, on the website of the Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation, is that a “Megalithic culture” that supposedly brought multi-ton sandstone blocks to the site more than 32,000 years ago. There were also “Tunnel builders” (they apparently used concrete) and, my favorite, the “Secret holders.” This last group is said to have wanted to hide the pyramid and tunnels. Why? Who knows. But to do it they “carefully cleaned the tunnels from the artifacts, tools, bones and sealed all of them off” some time before 3,090 years ago. Well–that explains why the evidence for these cultures is missing.

It is sometimes difficult to convince believers in such things that the truth is otherwise. Even when it seems perfectly clear. But if a specialist like Curt says the Bosnian pyramid isn’t what Osmanagich claims, I’ll listen to him. Similarly, if anthropologist Jane Walsh at the Smithsonian tells me that the famous Mitchell-Hedges crystal skull is a modern creation made with high-speed rotary tools, I’ll believe her. In fact, we’ll be posting on the website in the next week or so results of her definitive study of this unusual object. (See her May/June cover story “Legend of the Crystal Skulls” for background.)

Maybe we’ll get some emails from people who, for whatever reason, will refuse to accept what is unarguable evidence that the crystal skull is not ancient. Perhaps we’ll get emails about the Bosnian pyramid and the crystal skull. Not surprisingly, there are some folks who believe in the stories told both by Frederick A. Mitchell-Hedges, for whom the skull is named, and pyramid promoter Semir Osmanagich.

Mitchell-Hedges had a flair for mystery and drama, and made use of it in dealing with reporters. When he claimed he had been robbed in January 1927, he told one reporter “My assailants had an object in view. I understand the reason for their act, but will not tell you.” What was in the suitcase taken from him? If you believe the story he told the newspapers, it held documents relating to business in Honduras and “five or six specimens of exceedingly rare human heads shrunk by Indians of the interior of Honduras by a process of which they alone possess the secret.”

Even in old age Mitchell-Hedges was telling reporters fantastic tales. In 1955, when he was 73, he announced that the crystal skull—he called it the “Skull of Doom”— would be destroyed upon his death. This was because, he said, of a legend that anyone who looked at it for long could die within a week. According to Mitchell-Hedges, “A girl who saw it laughed at the tale. She died a week later with no apparent illness. Her last words were: ‘It’s the skull of doom.’” His final comment? “Priceless as it is, this evil thing must die with me.”

We can chuckle at the gullible reporters who took everything Mitchell-Hedges said as truth. But this kind of thing happens today. You can still read the original BBC News Bosnian pyramid story. It even has a picture of Osmanagich in his trademark hat. (Mitchell-Hedges wore jodhpurs and puttees to cultivate the explorer look.)

I have a feeling that Mitchell-Hedges and Osmanagich would have gotten along together. In fact, in his book The World of the Maya (2005; online at www.alternativnahistorija.com). Osmangich gives the crystal skull an entire chapter, which he seems to have based on Richard Garvin’s 1973 book The Crystal Skull.

Osmangich follows Garvin’s story that Anna Mitchell-Hedges, the “explorer’s” adopted daughter, found the skull in 1927 at the Maya site Lubaantum in Belize (that actually contradicts Mitchell-Hedges own story of how he found it, but never mind—the truth is he bought it at Sotheby’s in London in 1943). Here are some snippets from the chapter:
Various authors…dispute [Mitchell-Hedges’] assertion that the skull was made in the time of Atlantis and then passed on to the Maya.
The spiritual teachings of the Maya speak of beings who understood higher consciousness and who possessed the mental capacities of telepathy, telekinesis, and teleportation.
The artist did not use metal tools. Microscopic analysis revealed not a single scratch on the quartz….

Osmanagich follows Mitchell-Hedges’ claim that 300 years—father to son over many generations—would have been required to patiently grind the skull with sand and polish it. Then he adds a bit:
Common sense tells us there must be another answer. Either the ancient people had some more advanced techniques than those known to us today or they had some help from visitors from beyond this dimension or from “outer space”. Or a combination of the above-mentioned alternatives.

Perhaps Mitchell-Hedges would approve. But it is not the truth. It’s likely the skull is from the beginning of the 1930s. No Maya, no Atlantis, no aliens. The evidence—from examination of the skull under light and scanning electron microscopes and recently found correspondence of Mitchell-Hedges, Anna, and others—is incontrovertible. Despite this some people, perhaps including Osmanagich, will continue to believe in the skull as an ancient or even supernatural artifact. And many, I am afraid, will continue to believe in the pyramid.

http://archaeology.org/blog/?p=845