Saturday, August 18, 2007

„Paleolit sjeverne Bosne“

Arheološka istraživanja paleolitskih lokacija kod Doboja i Usore ukazuju na tragove o postojanju ljudi na prostorima sjeverne Bosne u doba paleolita, potvrđuju u međunarodnom timu arheologa koji u okviru projekta „Paleolit sjeverne Bosne“ nastavlja iskopavanja na području sela Popovići u opštini Prnjavor.

Iskopavanja na lokalitetu ušća rijeke Usore u Bosnu, na Vili kod Doboja, pokazala su da se radi o vrijednom arheološkom materijalu koji stručnjaci sada ispituju. To je druga faza projekta, a u prvoj fazi na području sjeverne Bosne identifikovano je preko 70 paleolitskih lokacija koje će biti iskopane.

- Najviše nas zanimaju kremeni slojevi sa kremenim materijalom i alatkama, ali je Bosna prebogata arheološkim materijalom pa imamo dosta neolitskih i keramiekih slojeva. Što se tiče dosadašnjih nalaza, potvrdili smo naše pretpostavke - kaže Tonko Rajkovača, arheolog Univerziteta Kembridž.

- Iz materijala koje smo pokupili gotovo sa površine vidimo da imamo tragove neandertalaca i njihove alatke. To je ono što stopostotno možemo potvrditi - ističe arheolog Preston Mirakle.Iskopani arheološki materijal ispituje se i analizira u dobojskom muzeju koji učestvuje u cijelom projektu. Stručnjaci ustanovljavaju iz kojeg perioda potiče i koliko je staro sve ono što je arheolozima do sada bilo dostupno.

- Neke od ovih iskopina su vjerovatno od stanovništva od prije 20.000 do 30.000 godina pre nove ere. Neke alatke su znatno starije, od 100.000 do 300.000 godina, i pripadale su neandertalcima - kaže Teri Hopkinson iz Lester univerziteta.Čovjek je na ovom području, ističe arheolog Branko Belić, imao veoma bogatu istoriju.

- U selu Osredak ima mala paleolitska gradina, naselje iz bronzanog doba i groblje. U selu Brestovo, pored paleolitskih i naselja iz bronzanog doba, postoji srednjovekovna gradina itd. Ranije su rađena brojna istraživanja koja su, između ostalih, radili Đuro Basler i Ćiro Truhelka, domaći stručnjaci, na osnovu kojih arheolozi danas nastavljaju započeti posao - navodi Belić.

Istraživački projekat „Paleolit sjeverne Bosne“ podržan je i od strane domaćih institucija. Trajaće do 2010. godine a prikupljeni arheološki materijal trebalo bi da dopuni stalnu muzejsku postavku čije postavljanje je planirano do kraja godine kada Muzej obilježava 50 godina postojanja.

http://stari.awardspace.com/Aktuelnosti.htm

No comments: