Saturday, August 18, 2007

Glamoč: Značajna otkrića tima Zemaljskog muzeja

Glamoč: Značajna otkrića tima Zemaljskog muzeja

Boraveći dvije sedmice na lokalitetu Crkvina kod sela Halapić, općina Glamoč, stručni tim Zemaljskog muzeja pod vodstvom mr. Adnana Busuladžića došao je do niza značajnih otkrića.
U razgovoru za Agenciju FENA dan nakon povratka s terena, mr. Busuladžić je kazao da je pronađen antički objekat koji je u povijesti pretrpio više građevinskih faza.

- To je vidljivo po načinu gradnje i materijalu, pregrađivanju i intervencijama, rekao je mr. Busuladžić.Prema njegovim riječima, najstarija faza (II - III stoljeće nove ere) mogla bi biti antički hram, a mlađa (IV-VI stoljeće nove ere) bi se mogla pripisati starokršćanskoj crkvi.U ovoj fazi se otkopao samo dio objekta, pa će tek nastavak istraživanja pokazati tačne gabarite i namjenu objekta. Nađeno je mnogo arhitektonskih ulomaka od vijenaca, stubova, baza stubova te fragmenata žljebova stubova.

Mr. Busuladžić dalje navodi da su na zidinama pronađeni i inicijali čije značenje tek treba interpretirati.Osim toga, na lokalitetu su pronađeni bronzani novčići rimskog cara Konstantina (vladao od 306. do 337. godine nove ere), antičko staklo i keramika, čiji se jedan dio može definirati kao uvoz a drugi dio kao domaća keramika.U jugoistočnoj prostoriji objekta pronađena su i dva skeleta, koja su poslana na antropološku analizu, te fragmenti antičkih fresaka po čemu se može pretpostaviti da je riječ o objektu koji je imao luksuzniji izgled, kazao je Busuladžić.

Radove na području Glamoča finansiralo je isključivo Federalno ministarstvo kulture i sporta. Timu Zemaljskog muzeja, u kojem su još bili Andrijana Pravidur i Tatjana Mijatović, priključila se i Milka Radoja iz Muzeja RS-a iz Banje Luke.Radovi su izvođeni na privatnom imanju Ilije Pjevalice, koji je ne samo dozvolio iskopavanja, nego dao i punu podršku istraživanjima, kazao je za Fenu mr. Busuladžić.

http://www.sarajevo-x.com/clanak/070603005

No comments: