Friday, March 19, 2010

"Pala" jos jedna verifikacija

"Piramide

- Mislim da je nalazište u Visokom ispolitizovano. Ne znam zašto potencirati jedan takav lokalitet koji nema pravi kontekst i koji nije zasnovan ni na jednom istraživačkom projektu. Najveći problem je što se sada bošnjački arheolozi identifikuju sa tim piramidama i obično su praćeni s podsmehom u svetskoj arheologiji kao čudo nerealne arheologije - rekao je Tonko Rajkovača."

http://www.glassrpske.com/vijest/9/kultura/36840/lat/Tonko-Rajkovaca-Spomenike-kulture-neophodno-zastititi.html

No comments: